Niestety Twoja przeglądarka nie obsługuje apletów Jawy. Użyj ME Internet Explorer.

Doktryna społeczna Kościoła z jej dziedzictwem, istotnymi treściami i konsekwencjami winna być przedmiotem głębokiej refleksji, studiów i nauczania.

Jan Paweł II

Filozofia i etyka KNP Słownik KNS Historia KNS Praktyczne rozwiązania Linki

Dokumenty Magisterium

Ad maiorem Dei gloriam !!!

Celem niniejszej strony internetowej jest popularyzowanie nauki społecznej Kościoła katolickiego oraz opartej na niej naukowej refleksji uczonych specjalistów i działaczy katolickich - co stanowi domenę katolickiej nauki społecznej.

Nauka społeczna Kościoła jest dokładnym sformułowaniem wyników pogłębionej refleksji nad złożoną rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie i w kontekście międzynarodowym, przeprowadzonej w świetle wiary i tradycji kościelnej. Jej celem jest wyjaśnienie tej rzeczywistości poprzez badanie jej zgodności czy też niezgodności z nauką Ewangelii o człowieku i jego powołaniu doczesnym, a zarazem transcendentnym. Nauczanie i upowszechnianie tak rozumianej nauki społecznej jest ewangelizacyjną misją Kościoła.

W zakres kompetencji Kościoła wchodzi zatem proklamowanie zasad, wartości i norm, według których powinno być kształtowane życie społeczno-gospodarcze, a także moralna ocena rzeczywistości społecznej, politycznej i gospodarczej. Wskazując wszystkim ludziom drogę do zbawienia, Kościół nie może zaniechać etycznej oceny tych zjawisk. Są one bowiem rezultatem działalności człowieka.

Nie jest zadaniem Kościoła naukowa analiza przemian technologicznych, ekonomicznych i innych, podlegających dociekaniom specjalistów z dziedziny nauk szczegółowych. Zadaniem Kościoła jest natomiast stałe przypominanie o godności i prawach ludzi oraz piętnowanie takich sytuacji, w których bywają one gwałcone. Ukazywanie zła i niesprawiedliwości na polu społecznym jest aspektem prorockiej funkcji Kościoła.

Pragnę zachęcić do spojrzenia na przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne w dzisiejszych czasach przez pryzmat katolickiej nauki społecznej. W tym celu zgromadziłem największy w polskim internecie wybór dokumentów nauczania społecznego Kościoła począwszy od końca XVIII wieku.

Grzegorz Kulik

Google
WWW http://www.kns.gower.pl

14 II 2012
Dodałem nowy dział Historia KNS , w którym umieściłem tekst książki ks. Józefa Majki: Katolicka Nauka Społeczna.

13 II 2012
W dziale Benedykt XVI zamieściłem encyklikę "Caritas in Veritate".

13 III 2008
W dziale Pokój zamieściłem Orędzie na XLI Światowy Dzień Pokoju.

16 I 2007
W dziale Pokój zamieściłem Orędzie na XL Światowy Dzień Pokoju.Stronę najlepiej oglądać w przeglądarce Internet Explorer, w rozdzielczości 800 na 600 pikseli lub wyższej.